ANNONS

”Bygg inte bort dungen 
i Farsta strand”

Träddungen vid korsningen Ullerudsbacken-Magelungsvägen kan huggas ner när hus ska byggas.
Träd kan huggas ner när nytt hus ska byggas i korsningen Ullerudsbacken-Magelungsvägen.
Det byggs för mycket på och kring Nord­marksvägen-Ulleruds­backen-Magel­ungsvägen i Farsta strand, anser insändarskribenten, som vill att den hotade träddungen i hörnet Ullerudsbacken/Magelungs­vägen bevaras.
ANNONS

Förtätningen på och kring Nord­marksvägen-Ulleruds­backen-Magel­ungsvägen i Farsta strand blir – tät.

Träddungen/kullen i hörnet Ullerudsbacken/Magelungs­vägen är hotad. Ett massivt vinkelhus planeras i just denna korsning.

Dungen bör sparas. Den består av gamla, värdefulla ekar och tallar. Viktiga för såväl spridningssamband, som mellanlandning och boplats för fåglar och andra arter. Viktigt också för invånarnas välbefinnande på en plats som kommer att bli mörk och betongbemängd.

I denna klimathotens tid, med extremväder i form av skyfall och torka, är det viktigt att några naturliga punkter av vegetation bevaras. Vi läser dagligen att vi måste plantera träd, varför ta ner en uppvuxen biotop som tar ett par hundra år, minst, för naturen att skapa? Syresättning och koldioxidupptagning är trädens specialitet.

Farsta Strand 4-ever