Duvor har aldrig varit till besvär

Svar på insändaren ”Sluta göda duvorna” den 23 juli 2013:

Problemet är att man matar fåglarna med fel mat, gammal rutten mat och bröd, som drar till sig råttor och sjukdomar. Duvor tycker om frön och gryn! Som människa har vi inte rätt att utrota någon, alla har rätt till liv. Insändaren tycker inte om djur eller människor!

Jag har bott i Husby i 30 år och matat fåglar med rätt mat, har aldrig tidigare haft några problem, men de sista åren klagar folk?

Det är inte duvorna som är en sanitär olägenhet, det är människan som skräpar ned! Duvor finns i hela världen, så också i Husby. Har aldrig sett en flygande råtta. Är det en ny art som bara finns i Husby?

Djurvän