Dyra konsulter vid sjötrafikupphandling

Sjötrafikupphandlingen fortsätter under allt bisarrare former. Inte nog med att det klarnar allt mer hur illa upphandlingen skötts, nu framkommer också vilka enorma summor som lagts ner i konsultkostnader för att genomföra upphandlingen. När jag första gången interpellerade trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) i landstinget om kostnaderna för upphandlingen fick jag svaret: ”Trafiknämndens och SL:s förberedelser inför upphandlingen har kostat 2,5 miljoner kronor”. Bara några dagar senare kompletterades svaret med att kostnaden för skattebetalarna ökat till över 11 miljoner kronor. Vid en nyligen genomförd granskning av fakturorna visar det sig att konsultkostnaderna nu är uppe i 17,9 miljoner kronor. Men stopp och belägg säger jag, nu får det vara nog. Hur kan detta ske? Jo det har lagts ner mycket tid och pengar på att hämta in kunskap och åsikter från människor som bor och verkar i skärgården blir svaret. Man häpnar! Den kunskapsinhämtningen har förvaltats dåligt. Kritiken är samfälld mot de turlistor som upphandlas.

Kunskapen hade mycket enkelt kunnat inhämtas utan konsulter hos Waxholmsbolagets personal och skärgårdens olika intresseorganisationer och konsultpengarna hade i stället kunnat användas till utökad trafik. Men tro inte att konsultkostnaderna är avslutade. Nordens ledande advokatbyrå Mannheimer & Swartling ska fortsätta sitt konsultuppdrag och fakturerar enorma timarvoden.

Den politiska majoriteten i landstinget består av fyra partier med moderaterna som det absolut dominerande partiet, men varför sätter inte de tre övriga partierna stopp för detta spektakel, de är väl representerade i landstingets trafiknämnd och moderaterna är beroende av deras stöd. Det är inte civiliserat att använda våra skattepengar på detta obegåvade sätt.

Staffan Holmberg (S) Landstingsman Haninge