Dyrt underhåll sänkte Ariels försäljningspris

Kommunen har sålt Dalaröbaserade Ariel för 50 000 kronor.
Kommunen har sålt Dalaröbaserade Ariel för 50 000 kronor.

Efter insändare från Carin Flemström (S) och reportage om försäljningen av fartyget Ariel vill jag som ordförande i socialnämnden bemöta vissa påståenden.

Arbetsmarknadsverksamheten för ungdomar på Ariel utvärderades 2012. Med utvärderingen som grund beslutade nämnden att avveckla verksamheten på grund av låg beläggning och höga dygnskostnader. Efter en avvecklingsperiod förberedde tjänstemännen en försäljning av fartyget.

Tvärtemot vad Carin Flemström och hennes partigängare påstår så har upphandlingsavdelningen bistått vid försäljningen på socialförvaltningens uppdrag.

Skeppsmäklare och auktionsfirmor har kontaktats men inte visat intresse för försäljningsuppdrag. Därefter har upphandlingsavdelningen skött försäljningen. Man har låtit göra ett värderingsutlåtande som ger en grundvärdering på 500 000–1 500 000 kronor, men utlåtandet säger också att antalet köpare är få och ett väsentligt lägre pris kan komma i fråga. Förvaltningen bedömde att underhålls- och driftskostnaderna för fartyget snabbt skulle äta upp ett eventuellt högre pris än det enda anbudet på 50 000 kronor om man avvaktade för att få in fler anbud. Politiken har över-huvudtaget inte varit inblandad i försäljningen.

Efter att ha läst diverse försök från Socialdemokrater att vinna billiga poänger på på försäljningen kan man, som en irriterad intressegrupp för Ariel gjort, reflektera över den totala tystnaden kring Ariel från oppositionen fram till nu.

Jag har stor förståelse för att vännerna kring Ariel kämpat för att Ariel ska vara kvar i kommunens regi. De har sitt perspektiv. Jag och mina kollegor i politiken sitter på uppdraget att fatta beslut, beslut som ibland är obekväma. Jag har ingen förståelse för oppurtunister som tror att man kan vinna förtroende genom osanningar och billiga polititiska poäng.

Köparen har stor kunskap om fartyg och en ambition att bedriva verksamhet. Ariel får stanna kvar i kommunen och jag önskar dem lycka till.

Sven Gustafsson (M)

ordförande i Socialnämnden

Skeppsmäklare och auktionsfirmor har kontaktats men inte visat intresse för försäljningsuppdrag.