Edsån är en skamfläck

Det har skrivits en del om hur fint och vackert Edsån numera slingrar sig fram emot Mälaren. Men tittar man hur det ser ut där Edsån har sitt utlopp från Norrvikssjön, så träder en helt annan vy fram. Där är det vildvuxet med massor med träd, som inte har beskurits på årtionden. Dessutom massor med sly och vass. Någon vattenspegel är det inte tal om. Det ser helt enkelt vanvårdat ut – en skamfläck för kommunen. Detta sträcker sig från utloppet till järnvägsbron över ån.

Gå in på Sollentuna kommuns bildarkiv. Där finns bilder på hur ån sett ut i sin glans dagar. Skäms ansvariga på Sollentuna kommun.

Roffe Pe Rotebro