Efter rot och rut – inför repavdrag

Svenskarna slänger hundratals kilo sopor per person och år och det har ökat kraftigt de senaste åren. Den stora överkonsumtion vi har i Sverige drabbar miljön. Ser man ur ett ekonomiskt perspektiv är det inte heller hållbart att basera landets ekonomi på inhemsk konsumtion, resurserna kommer inte att räcka hur länge som helst.

För att vända denna ohållbara trend bör vi återanvända produkter och resurser i stället för att hela tiden köpa nytt när de går sönder.

För att stimulera en sådan förändring bör man införa ett rep-avdrag. Det fungerar precis som rut- och rot-avdragen, men för reparationer, till exempel av en trasig telefon eller tv. I stället för att köpa en ny produkt kan man lämna in den för reparation till ett skäligt pris.

Detta skulle också främja små samhällen där mindre näringsidkare kan värja sig mot konkurrensen från stora varuhus och elektronikjättar.

Repavdraget är ingen ny idé utan har debatterats i omgångar, men nu är det dags att ta tag i saken och satsa på ett hållbart samhälle. Det är vi skyldiga kommande generationer.

Albert Askeljung