Efterlikna männen inte alltid rätt väg

Svar på insändaren: ”Kvinnorna måste få plats i politiken” den 13 maj:

Kvinnor får ta plats i politiken – även i Solna. Förutsättningen är att man har en ledamotsplats och att det egna partiet har förtroende för de synpunkter/kunskaper man har och vill framföra.

Tala med den egna gruppledaren och se om partiets ”talartid” kan fördelas på annat sätt. Den statistik ni kommer att föra blir nog ett bra argument i det samtalet.

Fundera gärna något över om det är så klokt att försöka efterlikna männen. Alla inlägg har inte kvalitet, utan många hör hemma under rubriken: gillar min egen röst.

Jämställt till varje pris är inget att eftersträva.

G Dahlin