Elever ger tips om miljöarbete

Ständigt blir vi påminda om hur vår värld kollapsar och förstörs av våra handlingar och hur det påverkar miljön, men vi blir inte tillräckligt informerade om vad som faktiskt görs åt saken. Visste ni att Lidingö stad arbetar aktivt med specifika miljömål för att hålla Lidingö en energismart, hållbar och miljöklok stad? I själva verket har Lidingö stad tio lokala miljömål som ska nås innan år 2020.

Tillsammans med elever från Hersby gymnasium har kommunen påbörjat ett samarbete som ska främja dessa miljömål samt att öka miljömedvetenheten hos Lidingöbor.

Vi är fem tjejer som har startat sidor på sociala medier för att försöka öka medvetenheten på ön genom tips, idéer och kuriosa. Samarbetet med Lidingö kommun kallas för ”A day to make a difference” och resultatet redovisas den 2 juni 2015 i Lidingö stadshus. Dagen går ut på att visa kommunens politiker vad vi eleverna har hunnit åstadkomma på två månader och hur man fortsatt kan arbeta med miljömålen. Vårt mål är därför att till dess få 500 följare!

För miljötips om hur just DU kan hjälpa till att nå miljömålen och för att få reda på vad vi på Lidingö gör för miljön, följ ”Lidingö Eko” på både Facebook och Instagram!

Elever på Hersby gymnasium