Min lokala hjälte

Elever ska naturligtvis vara skolans vinnare

När stiftelsen Stadsmissionens skola övertar JB Gymnasiet i Sundbyberg samt fem andra gymnasieskolor – skapas Sveriges största icke-vinstdrivande skolaktör. Stiftelsen blir en ny kraftfull röst i skoldebatten, en alternativ aktör till såväl privata vinstdrivande skolföretag som den kommunala skolan.

Friskola eller inte, det är dags att vrida debatten från driftsform till det väsentliga: hur Sveriges barn och unga får den utbildning de förtjänar. Dagens skoldebatt har helt tappat fokus. I stället för att kretsa kring hur god samverkan mellan lokalsamhällets olika aktörer ger skolelever ett likvärdigt och långsiktigt lärande, inträde på arbetsmarknaden och en grund till högre studier debatteras det i stället, ljudligt om vilken skolform som är bäst lämpad.

Vi vill föra skoldebatten tillbaka till kärnfrågan: Hur Sveriges barn och unga ska få bästa möjliga kvalitativa utbildning – oavsett driftsform.

Om målen till 100 procent handlar om elevernas framtid så är det ganska enkelt. Och per definition långsiktigt.

Många av de enskilda skolor som startades vid tiden för friskolereformens införande på 90-talet har på senare år successivt köpts upp av en handfull stora skolkoncerner, de flesta med riskkapitalbolag som ägare. Som exempel kan nämnas att 88 procent av alla gymnasieelever som gick i friskolor läsåret 2009/10 hade privata företag som ägare, enligt Skolverket.

Vi tror inte att eleverna gynnas av skolor som drivs som företag med kortsiktiga vinstmål och utan garanti för trygghet. Vi tror att skolan ska drivas med långsiktighet och bedömas på kriterier som skolidé, elevnöjdhet och skolresultat.

Vi verkar i den viktigaste av branscher och genom att eventuell vinst återinvesteras i eleverna; deras utbildning och pedagogiska utveckling samt fördjupad samverkan med lokalsamhället skapar vi förutsättningar för en skola som kan byggas starkare för vart år.

Elevernas framgång och utveckling ska vara de viktigaste, starkaste drivkrafterna. Borde inte det vara självklart?

Marika Markovits, direktor för Stockholms Stadsmission

Gymnasieelever gynnas inte av vinstdrivna skolor, menar insändarskribenten.

Elevernas framgång och utveckling ska vara de viktigaste, starkaste drivkrafterna.