Eleverna behöver både ­datorer och bra lärare

Svar på insändaren ”Skolan behöver fler resurslärare den 29 januari:

I en insändare ställs resurslärare mot datorer i skolan. Det är att skapa en onödig motsättning.

Allianspartierna i Järfälla började sin sin ”regeringsperiod” med att öka antalet specialpedagoger. Nu har vi också gjort stora satsningar på datorer, läsplattor och interaktiva skrivtavlor.

Samtidigt erbjuds lärarna utbildning i hur man ska använda dessa nya hjälpmedel. Det här är bra inte minst för elever med svårigheter att lära sig läsa och räkna. Den nya tekniken ger nämligen nya möjligheter till inlärning.

Bo Winander (FP)

ordförande i barn- och ­ungdomsnämnden i Järfälla