ANNONS

Eleverna behöver en bra arbetsmiljö

ANNONS

En sak är säker, och det är att renoveringen av Sollentuna musik­klassers lokaler i Häggviksskolan och även vissa andra delar av Häggviksskolan är eftersatt ­sedan lång tid. Frågan är varför?

I grunden handlar det om att den moderatledda kommun­majoriteten under en lång följd av år inte skött kommunens fastigheter på ett bra sätt. Ett sätt som innebär kapitalförstörelse. De som drabbas av det är våra skolbarn och personalen som inte får en bra skolmiljö. De får stå ut med slitna lokaler, dålig innemiljö och ofräscha toaletter.

Vi Socialdemokrater har ställt frågor om den låga lokal­standarden i kommunens skolor i kommunfullmäktige flera gånger, senast i början av februari. Nämnden som är ansvarig för skolbyggnadernas renovering och standard, trafik- och fastighetsnämnden, har under flera år gått med överskott i sin investeringsbudget. De har alltså haft pengar som de inte använt samtidigt som det funnits stora behov av renoveringar i våra skolor, som till exempel Sollentuna musikklasser.

När vi frågar dem varför det finns pengar kvar, så säger majoriteten att det beror på att projekt inte blivit av. När vi frågar varför de då inte budgeterat om, så brukar de inte svara överhuvudtaget.

Vi får också olika svar från den politiska ledningen och från tjänstemännen på förvaltningen om vilka åtgärder som gjorts och vilka som ska göras i Sollentuna musikklassers lokaler. Så får det inte vara. Till det ska läggas att de långsiktiga underhållsplanerna för kommunens fastigheter som utlovades redan 2011 ännu inte har presenterats och än mindre beslutats.

Barnen behöver en bra arbetsmiljö. Det krävs förändring. Vi tror inte den nuvarande borgerliga majoriteten har förmåga att svänga om och erbjuda bra arbets­miljö i vår skolor.

Anna Vikström (S), gruppledare barn- och ungdomsnämnden

Richard Meyer (S), ­kommunfullmäktigeledamot

Lokalerna på Häggviksskolan behöver renoveras.arkivbild

ANNONS
ANNONS