ANNONS

Eleverna i Enebyberg får en ny idrottshall

ANNONS

Danderyds kommun satsar på sina skolor både vad beträffar utbildningsresurser och vad beträffar lokaler. Fastighetsnämnden där jag är ordförande ansvarar för närvarande till exempel för en ombyggnad av Fribergaskolan för drygt 150 miljoner kronor.

Ända sedan mina barn gick i Brageskolan i Enebyberg på 80-och 90-talen har en ny gymnastik­sal där stått högst upp i min agenda som lokalpolitiker. Tyvärr har det inte funnits utrymme i kommunens investeringsbudget bland annat beroende på det så kallade balanskravet och självklart beroende på konkurrensen med andra viktiga projekt.

Nu har frågan förts fram till ett läge där byggnadsnämnden fått ett uppdrag att göra en ny detaljplan för området runt Brage­skolan för att möjliggöra en ny idrottshall. För att möjliggöra byggandet av en hall där man både kan spela handbolls- och basketmatcher samt givetvis ha gymnastiklektioner vill nämnden pröva möjligheten att riva Hagaskolan och där gräva ner en ny idrottsbyggnad. Dagens gymnastik- och idrottshallar har nämligen inga fönster och då verkar det ju smart att gräva ner hallen för att störa intilliggande grannfastigheter så lite som möjligt.

Samtidigt växer antalet barn i Enebyberg och vi har i dag ordnat fem paviljonger så att alla elever ska få plats. Givetvis måste eleverna från dessa fem klassrum samt de från Hagaskolan också få undervisningslokaler i den nya detaljplanen. Det betyder att själva Brageskolan också måste byggas ut och då där gamla matsalen var belägen.

Många oroliga grannar har hört av sig till mig och vid gårdens samråd för de närmast berörda kom även mycket oro i dagen. Till dessa säger jag: ”Var generösa och låt våra barn i Enebyberg få en riktigt bra skolmiljö”.

Låt oss tillsammans komma överens om en riktigt bra lösning för befintliga och kommande Enebybergsbor.

Torsten Sjögren

Moderat fritidspolitiker

Nu pågår planeringen för att bygga om Brageskolan.arkivbild

ANNONS

Det skulle krävas orimligt stora pengar om varje meter gata skulle hållas i nyskick vid varje enskilt tillfälle.

ANNONS