Elevernas resultat ska bli ännu bättre

Från och med höstterminen kommer hela Nyboda skola vara full med elever och lärare vilket känns speciellt roligt, efter den intensiva debatten om skolan är för stor eller inte.

Tyresö har genomgående högre kunskapsresultat än genomsnittet av Sveriges 290 kommuner, men målet är att kunskapsresultaten ska bli ännu bättre, målet måste vara att alla elever når målen. All forskning kring skolan visar på att det är läraren som är helt avgörande för elevernas resultat. Det är elevernas förväntningar på lektionerna, lärarens feedback och diskussionen i klassrummet som kan lyfta resultaten. Tyvärr är myter och bristande fakta vanliga i skoldebatten och kan leda till felaktiga förslag och åtgärder som i stället hindrar den viktiga skolutvecklingen.

En lokal myt i Tyresö är att arbetssättet ”en skola för var och en” skulle vara ett sätt att spara pengar vilket det varken är eller har gjort. En skola för var och en är ett stort och viktigt arbete som i grunden handlar om att alla är en tillgång. Ska alla få plats eller är det okej att de som inte håller måttet stöts ut och placeras i en grupp för sig?

Nytt från och med höstterminen är att grundskolans undervisningstid i matematik utökas och Tyresös skolor deltar i Skolverkets projekt, Matematiklyftet, som inriktar sig på lärare i matematik och hur deras undervisningsmetoder kan utvecklas för att stärka kvaliteten i undervisningen.

Just nu pågår också rekrytering av förstelärare, en karriärtjänst som riktar sig till särskilt yrkesskickliga lärare. Försteläraren ska bidra till den pedagogiska utvecklingen och får 5 000 kr i lönepåslag. Lärare som kan bli aktuella som förstelärare ska bland annat ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen för bättre kunskapsresultat, trygghet och arbetsro.

Anki Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden