ANNONS

En budget för skolan och jobben

ANNONS

Haninge växer och allt fler människor vill bo i vår kommun.

Under det första kvartalet av 2015 ökade Haninge, sett till antalet invånare, tredje mest av alla kranskommuner i Stockholms län och procentuellt växte vi snabbare än Stockholms kommun.

Att få styra en attraktiv inflyttningskommun som Haninge är ett privilegium men det ställer också höga krav på politiken.

Samarbetskoalitionen har nu presenterat sin budget för 2016 och vi tar i den gemensamt ansvar för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i Haninge.

Vi ser många möjligheter till att stärka Haninges skolor och förskolor och tillskjuter därför i vår budget mer resurser för att utveckla utbildningsverksamheten och skolbyggnader.

För att skapa en likvärdig skola där alla elever kan förse sig med kunskap vill vi att skolans resurser i högre utsträckning fördelas efter elevernas behov.

Tillsammans med näringslivet ser vår budget till att fler får jobb.

Vi kommer att erbjuda fler ungdomar i gymnasieåldern sommarjobb inom kommunal verksamhet eller i samarbete med lokala företagare.

Samarbetskoalitionens budget stärker bron mellan skola och arbetsliv vilket gör det enklare för unga att få in en fot på arbetsmarknaden. På så vis sänker vi arbetslösheten.

ANNONS

Haninge står inför stora investeringsbehov och demografiska utmaningar.

I vår budget satsar vi därför strategiskt på skolan, jobben och på högre ambitioner för miljöarbetet i Haninge för att möta de kommande investeringarna och samtidigt lyfta hela kommunens attraktionskraft.

Vi prioriterar nödvändiga satsningar i skola, jobb och välfärd framför skattesänkningar.

I takt med att Haninge växer gäller det att kunna tillgodose både befintliga och blivande kommuninvånare med god samhällsservice, samt att göra nödvändiga satsningar nu men också ta höjd för vad som kommer framöver.

Med medborgarperspektivet i fokus har vi lagt en budget som möter både dagens och morgondagens utmaningar och det är med stolthet som vi presenterar den för kommunfullmäktige i juni

Meeri Wasberg (S)

kommunstyrelsens

ordförande

Annica Hjerling (MP)

kommunalråd

Petri Salonen (C)

kommunalråd