En dikt till kommunen

Vissa tar av sig hatten

när Huddinge sänker skatten.

Men vägarna går i kras

och de arbetslösa skickas till nästa fas.

Antal hyresrätter som byggs är noll

och på tjänstemännen kommunalrådet ej har koll.

Ja, vissa tar av sig hatten

när Huddinge ger dem ännu mer pengar till latten.

Anders