Min lokala hjälte

En förlorad vinter

I våras skickade jag tillsammans med en partikamrat in en motion om ”Ökad trygghet och tillgänglighet vintertid” till kommunfullmäktige. Den handlade om att prioritera gång- och cykelbanor samt busshållplatser vid snöröjning och halkbekämpning.

Klart till vintern 2013 trodde jag. Men nu föreslår kommunledningen att den ska beredas först till den 30 april 2014!

Detta visar kanske att kommunledningen inte kan göra flera saker samtidigt. Eller ska det tolkas så att föräldrar med barnvagnar, äldre med rullator eller sämre balanssinne inte är prioriterade grupper i Moderaternas Värmdö?

Lennart Karlsson (S)