En knuff för att ta miljövänliga beslut!

Sollentunas klimatbarometer från år 2012 visade att 98 procent av Sollentunas invånare anser att klimatfrågan är mycket eller ganska viktig, trots detta väljer inte alla Sollentunabor den mest miljövänliga lösningen. Vår slutsats av detta är att Sollentunaborna är intresserade av klimatfrågor och vill verka för att få en bättre miljösituation i vår kommun, men vi vet inte alltid vad som ska göras för att uppnå detta.

I en motion till kommunfullmäktige presenterar vi några verktyg för att fler ska kunna bli mer miljövänliga. Vi vill att Sollentuna kommun ska ta fram en strategi och handlingsplan inom området ”nudging”. Ordet nudge är engelska och kan lite enkelt översättas till knuff, det vill säga att kommunen ger Sollentunaborna en knuff för att agera mer miljövänligt.

Här är några exempel på vad ”nudging” är:

1) Köpenhamns kommun har målat gröna fotsteg på marken som visar vägen till 1500 av stadens soptunnor. Med hjälp av denna metod halverades mängden skräp som hamnar på gatan

2) Genom att använda digital teknik för att ge enkel positiv feedback till människor som slänger skräp visar studier att allt fler människor väljer att kasta skräpet i papperskorgen.

3) Forskarna noterade att många i Storbritannien i stället för att tilläggsisolera sin vind ”eldade för kråkorna”. Efter att ha träffat de som bodde i hus med hög energiförbrukning konstaterade forskarna att det främsta hindret var allt skräp som människor förvarar på vinden. Genom att erbjuda hjälp med att rensa och städa vinden samtidigt som de tilläggs-isolerade gjorde markant fler det.

4) Forskning visar att om maten serveras på mindre tallrikar slänger brukarna mindre mängd mat.

Vi är många Sollentunabor som vill göra rätt. Slänga mindre mat, ta bussen i stället för bilen och kasta pappret i tunnan i stället för på gatan. Ändå blir det ofta fel. Men en knuff i rätt riktning kan vara allt som behövs för att bli en mer hållbar konsument och här kan kommunen spela en stor roll.

Joakim Jonsson (S) gruppledare stadsbyggnadsnämnden och

Anne-Marie Leijon (S) gruppledare miljö- och byggnadsnämnden

Insändarna vill att kommunen ger Sollentunaborna en knuff för att agera mer miljövänligt.

Ta fram en strategi och handlingsplan inom områdetnudging”.”