Min lokala hjälte

En Lex Melker behövs i Haninge kommun

Politikernas planerade flygresa till Rio de Janeiro vållade debatt.
Politikernas planerade flygresa till Rio de Janeiro vållade debatt.

När den moderatstyrda kommunledningen vann valet 2006 var en revidering av policyn för resor och konferenser en av de första åtgärder som genomfördes. Sedan dess har antalet resor och konferenser ökat markant. Det kan givetvis vara positivt att Haninge skaffar ny kunskap och breddar sina nätverk men det måste ske inom rimliga gränser och med sunt förnuft. Nuvarande policy har gällt i snart fem år och det finns starka skäl för att se över den. Det finns behov av en ”Lex Melker” efter Miljönämnden ordförande Anna Melker (MP) som utmärkt sig för såväl jacuzzibad som nu senast en planerad resa till Rio de Janeiro. Anna Melker (MP) planerade och presenterade ett förslag om att två politiker från Haninge kommun skulle åka till Rio de Janeiro till en uppskattad kostnad av cirka 90 000 kronor. Om samtliga Haninge kommuns politiker skulle ha samma bristande omdöme och resa för motsvarande summor skulle kommunens totala reskostnader landa på runt 15 miljoner kronor vilket är en helt oacceptabel nivå. Att resan dessutom saknade tydligt syfte och att ingen plan fanns hur konferensens innehåll skulle återrapporteras till kommunen gjorde inte saken bättre. Att Anna Melker (MP) till slut drog tillbaka sitt förslag var välkommet och visar att det finns starka skäl att nu förändra policyn och införa mekanismer i beslutsfattandet som gör att kommunens politiker tänker efter före innan en resa bokas. Vi socialdemokrater lägger nu förslag på att policyn revideras. Vi ser gärna att kommunen fortsätter med kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte men det ska alltid finnas ett tydligt syfte och en plan för hur återkopplingen ska ske. Resor inom Sverige och EU kan fortfarande beslutas av nämnderna men i de få undantagsfall resor utanför EU sker så ska dessa beslutas av kommunstyrelsen. Det är inte försvarbart att berörda politiker själva är pådrivande för att egna resor ska ske. Detta är sunt förnuft och vi utgår ifrån att det kan bli bred politisk uppslutning.