En plan saknas för nya äldreboenden

Antalet äldre ökar kraftigt i Haninge. Trots det har inget nytt kommunalt vård- och omsorgsboende (här äldreboende) tillkommit sedan 1990-talet. Kommunen har heller inte haft någon plan för utbyggnad av sådana boenden. Det har lett till en bristsituation som bland annat innebär att kommunen måste placera ett 100-tal gamla Haningebor i äldreboenden utanför kommunens gränser.

Äldrenämndens ordförande Martin Lundqvist (FP) har i ett enkätsvar till Handens PRO-förening angett att det finns en plan som redogör för en utbyggnad av ett nytt äldreboende vartannat år. Lundqvist har också nyligen sagt att äldrenämnden har en utbyggnadsplan som diskuterats i nämnden. Det är inte sant. Den borgerliga majoriteten har under hela mandatperioden haft en ideologisk motvilja mot att aktivt planera för utbyggnad av äldreboenden.

Man räknar med att marknadens vinstdrivna företag ska svara för utbyggnad och drift av nya boenden. Förra året infördes dock kommunala regler om tioårsplanering av alla lokalbehov, inklusive äldreboenden.

S-ledamöter i äldrenämnden har vid flera tillfällen efterlyst en nämndbehandling av planeringen för nya äldreboenden. Det enda resultatet är en information om äldreförvaltningens beräkning av framtida lokalbehov för bland annat äldreboenden. Men ingen diskussion eller beslut i nämnden.Nämndbehandling av frågan uppges ske i december 2014. Den borgerliga majoriteten är tydligen rädd för en öppen politisk behandling av utbyggnaden av äldreboenden före höstens val.

Nej, någon aktiv plan för utbyggnad av äldreboenden i Haninge finns inte. Det är beklagligt att nämndens ordförande vill ge en så missvisande bild av utbyggnadsplaneringen inom ett viktigt bristområde.

Gustav Jönsson (S)

Ledamot i äldrenämnden

Medlem i Handens

PRO-förening