En stor naturupplevelse

När jag bodde på Lidingö på 1960-talet och arbetade på Posten sysslade jag mycket med terränglöpning.

Numera besöker jag Lidingö under sommaren. Det finns miljöer runt Bosön att prome-­nera i och i synnerhet Lidingöloppets spår.

Vill man uppleva naturen, besök Lidingö.

Leif W