En varning är inte någon ersättning

På ett 65-plus-boende i Trångsund har Huge tillsammans med Huddinge kommun utfört en totalrenovering av ett helt våningsplan. Störande arbeten har förekommit från början av januari till början av april. Arbetena har varit så störande att en del hyresgäster funnit för gott att söka sig ett annat boende under nämnda tid.

Undertecknad har tillsammans med övriga hyresgäster trott att vi på något sätt skulle kompenseras för de olägenheter som renoveringen medfört för oss hyresgäster. Men icke!

Huge menar att man i förväg varnat för störande arbeten och därför inte är skyldiga att kompensera oss hyresgäster. Men det kan väl inte spela någon roll om man i förväg varnar för störande arbete? Då kan man ju i princip göra störa hur mycket som helst bara man förvarnar i tid. Vilken logik!

Till saken hör att nämnda våningsplan stått tomt i två år, vilket naturligtvis medfört att Huge förlorat hyresintäkter för ett helt våningsplan i 24 månader. Även om det är Huddinge kommun som erlagt hyra för dessa 24 månader så är det till sist vi skattebetalare som får stå för notan. Det måste röra sig om 100 000-tals kronor.

Då finns det pengar. Men att kompensera oss hyresgäster för tre månaders oljud, då stöter det på patrull. Till saken hör att man i ett 65-årsboende, av naturliga skäl, är hemma hela dagarna. Uselt Huge och Huddinge kommun som förmodligen erlagt en del av de förlorade hyresintäkterna.Nina Vidmo