”Många ensamkommande i Haninge centrum är hemlösa”

Insändarskribenterna vill att Haningeborna börjar de de ensamkommande flyktingarna som en resurs – inte ett problem.
Insändarskribenterna vill att Haningeborna börjar se de ensamkommande unga som en resurs.
"Många ungdomar som hänger i Haninge centrum har flytt från krig, de får ingen hjälp till bostad och ringer varje dag till kompisar för att be om sovplats", skriver Haninge Frivilliga familjehem (HFF)

I Mitt i Haninge den 21 augusti berättas upp att ensamkommande ungdomar använder Haninge Centrum som en fritidsgård och att gruppen beskrivs som en ”riskgrupp”.

Vi i Haninge Frivilliga familjehem (HFF) känner många av dessa ungdomar.

Ungdomarna som flytt från krig och förödelse befinner sig i en asylprocess som pågått i mer än 2–3 år.

De vistas legalt i Sverige.

De ringer varje dag runt till kompisar för att be om sovplats

Haninge Frivilliga familjehem (HFF)

De pratar svenska och går i skolan.

De som fyllt 18 år/åldersuppskrivna till 18 år får ingen hjälp till bostad. 

De ringer varje dag runt till kompisar för att be om sovplats.

Hur många vuxna skulle orka leva så och gå till jobbet?

Frågan är: Var ska dessa ungdomar vistas övrig tider på dygnet?

HFF består av ett 20-tal familjer som utan kompensation öppnat våra hem för 24 ungdomar.

På vår kölista står ytterligare 15.

Vi har också kontakt med våra ungdomars kompisar, så vi har ett mycket brett nätverk bland ensamkommande 18+.

När vi arrangerar träffar kommer cirka 15 unga med ett stort sug efter vuxenkontakter och gemenskap.

Det är givande och enkelt att ha kontakt med ungdomarna.

Det svåra är att stå ut med den bristande rättssäkerheten och den negativa synen på ensamkommande flyktingungdomar.

Om de bara ges en chans, är de en enorm resurs för samhället.

Vi önskar inget hellre än ett seriöst och hållbart samarbete

Haninge Frivilliga familjehem (HFF)

De önskar inget hellre än att finna trygghet och tillhörighet, att få gå i skolan, jobba och ge tillbaka till det svenska samhället.

Vårt nätverk har stöd från Svenska kyrkan/Haninge Pastorat och Röda korset.

Gymnasieskolorna Riksäpplet och Fredrika Bremer har ställt upp på ett beundransvärt sätt.

Tillsammans med ideella verksamheter, kommunen, centrumägare och enskilda företag samt ungdomarna själva, kan vi vända en negativ situation till något gott – om vi bara bestämmer oss för det!

Vi önskar inget hellre än ett seriöst och hållbart samarbete.

Vi välkomnar fler frivilliga familjehem! Så hör av dig du som kanske har en sovplats!

Haninge Frivilliga familjehem (HFF)