Enskilda avlopp är inte rena

Villaägarnas riksförbund (VR)skriver i ett utskick att den nya avloppsskatten kommer att slå orättvist mot personer med enskilda avlopp. Även de med helt rena avlopp. Vilka avlopp menar VR är helt rena?

Jag är utbildad i miljöskyddsteknik och påstår att det finns inga rena avlopp på marknaden. Alla avlopp för med sig förorenande restprodukter: Slammet som töms, lakvattnet ur infiltrationen, infiltrationsmaterialet då det är uttjänt. (Det är även vanligt att det uttjänta infiltartionsmaterialet används som utfyllnad på den egna tomten då det ska bytas, och då lakas gifterna som skulle samlas upp ut ändå.

Jag har själv ett enskilt avlopp från 2008 (väldigt kostsamt) och skulle inget hellre vilja än att tvingas ansluta till kommunalt VA. Men kommunen vill inte satsa i mitt område.

Med enskilda avlopp så förorenar vi vår miljö och på platserna de finns kan det bli så att om x-hundra år kan platsen vara obebolig.

Vi har ett ansvar mot kommande generationer att bevara vår jord, den är bara till låns. Jag tycker VR:s formulering om ”helt rena avlopp” är mycket olycklig.

Då de flesta inte har min utbildning invaggas de i denna villfarelse att deras avlopp minsann är helt rent och inte påverkar ekosystemet.

Jag förstår att VR:S ädla syfte är att bespara folk pengar. Men det är ett mycket kortsiktigt tänkande i detta fall.

Det kommer bli enormt kostsamt för kommande genertioner att städa upp efter oss. Jag hoppas VR tar sitt ansvar och går ut med korrekt information omgående.

Fredrik Andersson