Entreprenörskap i skolan ger fler jobb

Höstterminen för Stockholms gymnasieelever är äntligen i gång. Många kommer få ta del av gedigna kurser om hur man driver företag – men tyvärr omfattas inte alla. En rundringning visar på stora skillnader på Stockholms gymnasieskolor.

Det ska vara attraktivt att starta och driva företag i Stockholm. Stockholm toppar föreningen Företagarnas entreprenörskapsindex och får höga betyg när det gäller att starta eget. Samtidigt upplever företagare i Stockholm en stark försämring när det gäller skolans attityder till företagande och entreprenörskap visar Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.

Skolans roll är att rusta eleverna för framtiden. Därför är det avgörande att skolan förmedlar kunskap om företagande i samtliga inriktningar på gymnasieprogrammen. Vi vill att alla elever i Stockholms skolor ska ha samma möjligheter att starta eget – oavsett om du läser ekonomi eller elprogrammet.

Tyvärr skiljer sig ambitions­nivån åt mellan Stockholms gymnasieskolor, visar en rundringning vi genomfört. En del skolor har ambitiösa kurser och program, medan andra inte ens tar upp ämnet. På många skolor kopplar man ihop företagande med ekonomi, medan det antas vara mindre relevant för andra program.

En rapport från Handelshögskolan i Stockholm fastslår att entreprenöriellt lärande ger långtgående goda effekter i samhället. Mer än 120 000 nya jobb uppskattas ha skapats av före detta elever som har fått lära sig att starta och driva företag inom ramen för Ung Företagsamhet.

Vår förhoppning och ambition är att alla Stockholms skolor ska prioritera entreprenöriellt lärande i någon form i sina program, för att på bästa sätt rusta alla elever för en modern arbetsmarknad.

Ulla Hamilton (M)

Arbetsmarknads – och företagarborgarråd i Stockholms stad

Markus Nordström (M)

Gruppledare Utbildningsnämnden Stockholms stad

En rapport från Handelshögskolan visar att de som drivit UF-företag ofta blir företagare senare, enling insändarskribenterna.

Foto: Handelshögskolan/Lasse Lychnell

Vi vill att alla elever i Stockholms skolor ska ha samma möjligheter att starta eget – oavsett om du ­läser ekonomi eller elprogrammet.