Era vykort kan frige politiska fångar

Tack alla trevliga besökare på Dieselverkstan som lördagen den 7 december deltog i Amnestys globala kortskrivarkampanj, Skriv för frihet, där 100 000-tals människor i närmare 80 länder skickade brev och vykort till makthavare som inte respekterar yttrandefriheten och andra mänskliga rättigheter. Alla skriver samtidigt till samma utvalda personer och därför får protesterna stort genomslag.

Efter förra årets kampanj vet vi att av de fångar som korten gällde, blev en frigiven, flera andra fick upprättelse, och alla fick stöd och hopp.

Nu har kort med era underskrifter skickats till olika delar av världen där advokater, studenter, journalister med flera sitter fängslade för sina åsikter. Tack för din hjälp att påverka!

Amnestygrupp 333

i Saltsjöbaden

Karin Rodhe