Ersättningstrafiken var under all kritik

Det var en hemsk vecka med svårigheter att ta sig till arbetet när pendeltågstrafiken stängdes av. Visst förstår vi att den måste stängas av vid banarbete – men nog måste väl ersättningstrafiken vara fullgod innan man stänger av?

Jakobsbergs station är den största efter centralstationen vad gäller antal resande. Under veckan var det långa köer på busshållplatsen vid Jakobsberg med trafikanter som ville ta sig till Spånga för vidare resa in till city. Värst på morgonen men illa även resten av dagen.

Buss efter buss kom men alla var redan fullsatta. Cirka 40 minuters väntetid och alternativa resvägar är få.

Hur tänker man här?

Tråkigt att direktbussen till Sergels torg har tagits bort. Hur tänker man?

Bedrövad resenär