Ett hänsynslöst byggande

Det byggs snart i varenda buske – men för vem? Man bygger utan hänsyn till natur, befintlig bebyggelse och majoriteten av invånarna.

Antalet höginkomsthushåll är begränsat. De som jobbar för låga/dumpade löner är många, likaså fattigpensionärer och de arbetslösa. Ensamhushållen är i majoritet.

Det behövs flera bostäder, javisst, men inte till vilka priser som helst. Innan man förbygger sig borde man dessutom satsa lite mer pengar på behövande som redan bor i Sollentuna.

Lägger min röst

på nya partier i höst