Ett hem borde vara en rättighet

När jag klev upp i morse frågade jag mig, ska en bostad vara en rättighet eller en förmån?

Efter över tjugo år av avregleringar på bostadsmarknaden ser vi resultatet.

En segregerad stad, där områden delas in i fattiga och rika. Har du råd, tur för dig, så kan du köpa dig en fin lägenhet och skapa dig ett hem.

Har du inte råd, tråkigt, men det är ditt eget problem.

Det är som om samhället sagt ifrån sig allt ansvar. Är man ung i dag, vill man också kunna få ett förstahandskontrakt. Ha råd att köpa en lägenhet utan att stå med en skuld som aldrig kommer gå att betala av. Därför är Vänsterpartiets kampanj Hem för alla ett bra initiativ.

Fast i grunden krävs det ett nytt tänk, en riktig kursändring. Att staden är till för alla, det dags att skapa blandade stadsdelar mellan socioekonomiska grupper igen. Att ha en bostad och hem ska vara en rättighet, där samhället tar sitt ansvar.

Alla ska ha rätt att skapa sitt eget hem, även barn till de svaga grupperna i samhället. Kunna få en fast anställning och få möjlighet att stå på egna ben. Pelarna måste stå på en solidarisk grund.

Robert