Min lokala hjälte

Ett kulturhus skulle ge liv i Mörby centrum

Det har varit många turer kring en upprustning och utbyggnad av Mörby centrum och sedan den höga skyskrapan på den så kallade OK-tomten har avförts från agendan behöver arbetet med ett upprustat Mörby centrum och området runt omkring komma igång.

Det har varit flera insändare tidigare med en negativ ton som om det vore bättre att inte göra någonting! Det tycker inte vi i Folkpartiet! Ett centrum är inte bara affärer utan inne i vårt centrum finns kontorslokaler, där finns banker, vårdcentral, kaféer mm. Där finns också ett bibliotek, ett fint bibliotek med ett inte särskilt tillgängligt läge, inte ett ställe där man lätt slinker in på ett besök. Och ett bibliotek där det är svårt att ha något program på kvällar, till exempel författarkvällar. Besökare på kvällen måste slussas in och ut försiktigt utanför de larmade delarna.

Vi behöver tänka framåt nu, se ett upprustat Mörby centrum framför oss med ny och utökad bebyggelse runt omkring bland annat nu när kraftledningen försvinner.

Vi vill se en mer sammanhållen miljö med en fin park som går som ett stråk genom området. Detta finns i den gällande detaljplanen. Då ska vi inte fortsätta att ha ett bibliotek inne i centrum utan ett kulturhus med ett riktigt bra läge.

I detta kulturhus ska finnas ett bibliotek men inte ett bibliotek så som det sett ut hittills utan ett framtidens bibliotek med en helt annan möblering, utan långa bokhyllor. Böckerna kommer att dela plats med helt annan teknik med läsplattor och annan datautrustning. Där ska vi också ha en utställningslokal med plats för konstutställningar, möjlighet till konserter, ett kafé, ett internetkafé, stort samarbete med Kultur­skolan, ytterligare en levande samlingsplats i kommunen men den första i Möby centrum.

Ett sådant levande centrum med ny bebyggelse i närheten kommer dra till sig affärer och restauranger. Tänk er ett öppet kulturhus med intressanta utställningar, ett trivsamt stråk med många träd och en kvarterskrog! Så ser vår vision för Mörby cent­rum ut!

Bengt Sylvan (FP)

Torun Hegardt (FP)

Oreda vid återvinningsstationen.Läsarbild