Ett misstag att riva scenen i centrum

En fråga till centrumledningen Newsec. Hur kunde ni fatta ett så, ursäkta, lindrigt sagt korkat beslut som att riva scenen i Tyresö centrum, som har varit till så mycket glädje för Tyresöborna.

Scenen var ju en perfekt plattform för spridande av kultur såsom musikskolans elever, körsång, jazz i centrum, luciafirande med mera.

I stället får vi möjligheten att köpa “frozen yoghurt” i färgglada förpackningar. Är det så ni värderar kulturen och era kunder?

Är det så viktigt att följa dagens kortsiktiga trender till varje pris, dessutom byggs ju centrum ut, då hade ni väl kunna få plats med den där kiosken på annat ställe, i stället för att riva scenen, det enda som gjorde Tyresö centrum unikt.

Tillsammans med de ovanligt nitiska p-vakter som härjar i centrum och så fort tillfälle gives beivrar inte missbruk men misstag. Har de provision?

Så för mig är Tyresö centrum inte längre ett vänligt och trivsamt.

Jag gör nu som allt fler, tar bilen och åker till Farsta och handlar.

P-A Olsson

Ej längre kund i centrum