Ett ovärdigt avslut för omsorgsboendet

Farsta vård- och omsorgsboende ska rivas för att ge plats åt bostäder.
Farsta vård- och omsorgsboende ska rivas för att ge plats åt bostäder.

Nu ska hela rasket rivas. Nu ska hela rasket bort. Huset är utdömt. Ja detta besked fick boende, anhörig och personal. Verksamheten skall avvecklas successivt. Bostäder ersätter nu Farsta vård- och omsorgsboende som bedrivs i kommunal regi.

Nuvarande personal hade invaggats i förhoppning om att få vara med och starta det nybyggda äldreboendet i Farsta Strand, även det i kommunal regi. Då kom detta raserande besked – byggföretaget har valt att teckna avtal med ett företag som drivs i privat regi. Vi står utan verksamhetsövergång.

Vad händer nu? Under resans gång har man startat byggprojekt som plötsligt avslutats. Sedan beslutades att ena huskroppen skulle stängas. Detta resulterade i att boendet blev utan gemensamhetslokaler, kafeteria, hår- och fotvård, bibliotek med mera. Den levande estetiska miljön avtog, huskroppen ersattes av studentbostäder.

Under denna period som pågått under många års tid samt fortsätter även detta år har vi förlorat många arbetskollegor och nya arbetsgrupper har bildats. Många har avtackats för en lång och trogen tjänst.

I denna pressade psykosociala samt fysiskt betungande arbetsmiljö vårdar vi med värme de svårt sjuka äldre, inte alltid i sina sinnens fulla bruk. Maktlösa äldre där många saknar anhöriga som kan föra deras talan. Äldre i livets slutskede! Vi ska ge dem så bra livskvalitet som möjligt. Vi ska skapa den goda dagen!

Boendet många äldre haft i sin närmiljö under många års tid kommer att rivas. Flyttalternativ kommer att erbjudas, dessa oroar. Personalen som skapar trygghet och vårdar dessa äldre kommer inte att finnas i deras närhet. Vi på vård- och omsorgsboendet gör en otroligt viktig samhällsinsats, bär dagligen huvudet högt och bemöter de svaga i samhället med dess oro, sorg, ilska i detta nuet då tillvaron fullständigt rasat. Boendet med dess innehåll är fallfärdigt.

Beslutsfattare, hur bemöter ni dessa äldre? Beslutsfattare, är detta ett värdigt avslut?

Engagerad undersköterska

Personalen som skapar trygghet och vårdar dessa äldre kommer inte att finnas i deras närhet.