Ett unikt kulturarv har byggts bort

Vi är många Sollentunabor som tar vår tillflykt till de fina klipporna vid utsiktsplatsen vid Stallbacken i Edsvik. Det vi uppskattar är lugnet, utsikten och inte minst närheten till det naturliga och vilda. Speciellt det sistnämnda är unikt för denna plats.

Nu har kommunens bygge av trädäcket på utsiktsplatsen totalt ödelagt den lilla oförstörda natur vi hade kvar i området. Det värsta är att ingen i kommunen verkar bry sig om Sollentunabornas åsikter!

Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur och fritidsnämnden, slår sig för bröstet och hävdar att han har ett uppdrag från fullmäktige att göra området attraktivt. Men det är just det han och projektledningen har misslyckats med. Platsen var alldeles oöverträffat underbar i sin orördhet. Projektledningen hävdar att trädäcket ska användas till utegym med mera.

Det obegripliga är att man inte använder någon av alla de andra platserna som finns tillgängliga i kommunen. Hög musik, miljöförstöring och ett oåterkalleligt slitage är vad Magnus Ramstrand och projektledningen lämnar efter sig till Sollentunaborna. Betyder inte vår röst något? Det är ofattbart att man med Sollentunabornas skatte­pengar bygger sönder ett sådant unikt kultur- och naturarv!

Nej, vi är många som är besvikna på Sollentuna kommun som verkar lida av hävdelsebegär och gång på gång kör över oss.

Sollentunabor sedan 50 år

Stallbacken med utsikt mot Edsviken i april, innan bygget startade.

läsarbild