Få och ge hjälp med timebanking

Bidra med det du kan – få tillbaka det du behöver. Ungdomar hjälper någon som behöver hjälp med att handla, ta en promenad i parken eller ha ällskap.

I gengäld kanske ungdomarna blir hembjudna och får lära sig mer om Sveriges historia. Hundpromenader, sömnad, bilkörning, sätta upp en lampa, hjälp med tunga lyft. Exemplen är otaliga.

I så kallad timebanking är tiden enheten, man ger i utbyte mot något man kan få.

Administrationen sköts av frivilliga, man sätter in och tar ut tid. Fördelarna är många, man får hjälp med det man behöver, ensamheten minskar och gemenskapen ökar.

Antalet tidsbanker växer i USA, Japan och Europa, främst i Storbritannien där det för närvarande finns närmare 250 tidsbanker.

Vi, Fria liberaler i Svenska kyrkan, Oscars församling (FiSK) anser att samverka lokalt med medborgarna, grundat på respekt för varandra, tillhör kyrkans kärnverksamhet och bidrar till vidgade kulturella och värdefulla utbyten mellan generationerna.

Charlotte Broms, socionom/leg

psykoterapeut

FiSK, Oscars församling