Fågelbajs var inget ­problem vid inspektioner

Svar på insändaren ”Fågelbajset vid badet ett miljöproblem” den 16 juli:

Inte ett enda klagomål på fågelbajs vid badplatserna har inkommit till miljö- och stadsbyggnadskontoret i år. Under badsäsong inspekterar kontoret Danderyds sex bad. I år gjordes det den 9 och 17 juli. Det noterades inga brister på något av baden.

Efter att jag informerat kontoret om insändarens klagomål gjordes återbesök den 19 juli. Man fann då vid Svanholmens badplats ”endast mindre mängd träck, men på gräsmattorna runt om var det mer träck och fågelfjädrar”.

Det är kultur- och fritidsnämnden som är ansvarig för baden. Inspektören har sänt dem en rapport där de bland annat ombeds redovisa att de har ”rutiner för rengöring och städning”.

Danderyd ska inte ha stora mängder fågelträck på sina badplatser. Genom den delegationsordning miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat har kontoret fått de befogenheter som krävs för att i enlighet med gällande lagstiftning hantera frågan.

En ledamot i miljö- och hälso­skyddsnämnden som finner stora mängder fågelbajs på en badplats ska meddela kontoret detta så att de snarast kan ingripa. Det är beklagligt att nämndens andra vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) inte förstått det.

Siv Sahlström (C)

Ordförande miljö- och ­hälsoskyddsnämnden