Tänk på fåglarna – sätt inte upp spångar vid Råstasjön

Skribenterna vill ge fåglarna som finns kvar vid Råstasjön mer utrymme, inte mindre.
Skribenterna vill ge fåglarna som finns kvar vid Råstasjön mer utrymme, inte mindre.
Insändarskribenterna är kritiska till att kommunen planerar att lägga ut ut spångar i sumpskogen vid Råstasjön.
"Detta vore förödande för alla de fåglar som häckar där", menar skribenterna.

Råstasjön har fått sitt välförtjänta naturreservat och allt verkar vara frid och fröjd.

Då får vi veta att Solna kommun har för avsikt att lägga ut spångar i den lilla, lilla sumpskogen. Detta vore förödande för alla de fåglar som häckar där.

För det första finns det ingenting där att se för oss människor, det finns till exempel inga vackra blommor att titta på i denna minimala snårskog.

För det andra kommer det att störa fåglar som häckar där och vi kommer att förlora flera fågelarter. I området finns också sju arter 
av fladdermöss, även 
de kommer att bli störda.

Byggandet av Arenastaden har medfört att Solna kommun har beslagtagit flera platser i sjöområdets utkanter. Löfte fanns att dessa områden skulle återställas till ursprungligt skick när bygget var klart, men detta har inte skett. Ett flertal fågelarter som häckade i dessa områden har försvunnit från sjön, till exempel stenskvätta, buskskvätta och rödstjärt.

Ett annat område är den så kallade Nisses stig som, utan tillstånd, anlades i nordöstra hörnet av området i samband med bygget 
i Arenastaden. Kommunen har lovat att ta bort denna stig och återställa marken till ursprungligt skick. Detta har inte hänt ännu.

För övrigt anser vi att kommunen borde sätta upp tydliga anslag om att det är kopplingstvång för hundar. Många tillbud inträffar då lösa hundar angriper sjöfåglarna och ibland har fåglar blivit skadade och dödade.

Hasse och Birgitta Ivarsson