Min lokala hjälte

Fagra politiska program ger inte bättre miljö

Svar på insändaren ”När ska Nacka bli ett grönt föredöme?” i Mitt i Nacka den 16juli:

I din insändare skriver du att Nackas miljöarbete inte håller måttet med hänvisning till Miljöaktuellts ranking. Liksom andra rankingar är det intressant att titta närmare på vilka frågor man ställer. Drygt tredjedel av frågorna handlar om vilka organisationer kommunen är med i, om det finns program och strategier för olika områden, som till exempel grön IT och jämställdhet. Viktiga frågor på många sätt, men fagra politiska program är knappast en garant för en bättre miljö.

Nacka kommun arbetar i stället aktivt med miljö och klimatförbättrande åtgärder på flera konkreta sätt som inte speglas i de frågor som Miljöaktuellts ranking ställer. Nacka kom nyligen etta bland kommuner som bygger ut avlopp, vilket är en av de absolut viktigaste miljösatsningarna som en kommun kan göra. Ett offensivt arbete för hållbart stadsbyggande har inletts.

Under våren har Alliansen tagit initiativ till att skapa incitament för den som hyr en kommunal fastighet att spara energi. Kommunen ställer rutinmässigt miljö­krav vid upphandlingar. Nacka har också som policy att enbart leasa och köpa miljöbilar enligt den senaste definitionen. Nacka har som skärgårdskommun aktivt jobbat för båtbottentvättar, som minskar behovet av giftig båtbottenfärg. För att minska utsläppen från fritidsbåtar har vi byggt ut möjligheterna till toatömning.

Detta är bara några exempel på vårt arbete för en bättre miljö i Nacka. Kommunens hållbarhetsbokslut finns tillgängligt på nacka.se. I kommunens miljömålsarbete ska resultaten följas upp årligen och ambitionerna höjs successivt. Det är tråkigt att Lennart Adell Kind väljer att fokusera på det negativa i stället för att se och uppmuntra det viktiga arbete kommunen gör på miljöområdet.

Cathrin Bergenstråhle (M), kommunalråd och ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Nacka kommun arbetar aktivt med flera miljöförbättrande ågärder, menar skribenten.

Nacka kom nyligen etta bland kommuner som bygger ut avlopp, vilket är en av de absolut viktigaste miljösatsningarna som en kommun kan göra.