Faktaslarv och en otrevlig retorik

Svar på insändaren ”Rönninge C blir för dyrt” den 21 januari:

Rönningepartiet har fel, slarvar med fakta och spelar ett spel med otrevlig politisk retorik. Deras insändare innehöll 10 felaktigheter. Rönningepartiet försöker framkalla en personfixering när de påstår att Lennart Kalderén “skrev under avtalet med SMÅA 20009”. Sanningen är att kommunfullmäktige beslutat om ett planeringsavtal med SMÅA.

Nu föreslaget avtal och detaljplan kommer från M, S, FP och KD i samarbete, totalt 23 av 31 ledamöter. Innan beslut fattas fick vi igenom en bordläggning för att vänta in överklagandet om det finns ett folkinitiativ eller ej.

Moderaterna har mycket klara beslut på att bifalla förslaget om Rönninge C. En moderat av tretton har yrkat återremiss. Vi har högt i tak i vårt parti. Övriga tolv i fullmäktige står helt eniga bakom förslaget.

Rönningepartiet fantiserar om kostnader för parkeringarna. Projektet finansierar fler kundparkeringar i centrum, men var får Rönningepartiet 50 miljoner ifrån? Kommunen samarbetar med SMÅA för att de representerar markägarna, annars blir det inte något projekt. Detta vet Rönninge­partiet, men spelar sitt spel. Tack vare samarbetet har vi nu ett bra projekt med fler bostäder, affärer, p-platser. Har Rönningepartiet något alternativ, förutom sin vårdslösa argumentation?

Moderaternas fullmäktigegrupp genom Lennart Kalderén, Elisabeth Bovin-Exner och Lars Pilsetnek