”Falsk nyhet att Gud inte får vara maskulin”

Att bredda de språkliga bilderna av Gud gör Inte Gud mindre, skriver Malin Strindberg.
Att bredda de språkliga bilderna av Gud gör Inte Gud mindre, skriver Malin Strindberg.
Det cirkulerar uppgifter om att det varken står "han" eller "Herren" i Svenska kyrkans nya kyrkohandbok. Men nyheten om att Gud inte får vara maskulin är falsk, skriver Malin Strindberg, kyrkoherde i Skärholmens församling, i ett debattinlägg.

På Mitti:s insändarsida den 12 december skriver signaturen Leffe att Gud inte längre får vara maskulin i Svenska kyrkans nya kyrkohandbok (den bok som reglerar Svenska kyrkans gudstjänstordningar).

I några veckor har nu denna falska nyhet cirkulerat. Men det är alltså inte sant. Det är en lika gammal som självklar insikt i den kristna kyrkan att Gud är bortom våra könsbenämningar, men traditionellt har ändå bilder som ”Fader” och ”Herren” använts. De benämningarna finns kvar i den nya kyrkohandboken. Ordet ”hen” förekommer överhuvudtaget inte.

Det nya är att det i några moment finns möjlighet att välja att använda ordet ”Gud” i stället för de traditionella maskulina bilderna. Till exempel kan en gudstjänst inledas med orden ”I Guds, den treeniges namn” i stället för ”I Faderns, Sonens, och den heliga Andens namn”.

Att vi breddar de språkliga bilder vi använder för att beskriva den Gud som skapat universum gör inte Gud mindre – däremot möjliggör det kanske för oss människor att förstå lite mer om den Gud som i Bibeln genom Jesus säger sig vilja samla sina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna.

Malin Strindberg

kyrkoherde i Skärholmens församling