Familjedaghem ska uppfylla kraven

Svar på insändaren ”Katastrofalt att ta bort dagmammorna” den 10 december:

Vi på barn- och utbildnings-förvaltningen i Huddinge vet att det finns barn med olika behov av omsorg. Du undrar om det handlar om ekonomi när en verksamhet upphör.

Ja, det kan det göra. För att ett familjedaghem ska gå runt behöver en dagbarnvårdare ha 5–7 barn i verksamheten. Har hen inte det är det ekonomiskt ohållbart.

I dag finns det 48 familjedaghem i Huddinge. Kommunen har inte något emot att starta ytterligare familjedaghem om det finns efterfrågan. För att få starta ställer vi dock som krav att verksamheten uppfyller vissa kvalitetskrav.

Bland annat ska läroplanen vara vägledande i deras arbete, de ska ha aktiviteter ute och inne samt samverka med andra familjedaghem för att kunna täcka upp och hjälpa varandra vid långa arbetsdagar och semestrar.

Annelie Glifberg

verksamhetschef för förskolan i Huddinge