Faran beror på hur man tvättar bilen

Svar på insändaren ”Hemmatvätt av bilar smutsar ner” den 21 maj:

En skribent förfasade sig över dem som tvättar sin bil utomhus. Självfallet, så håller jag med i sak. Alla måste hjälpa till att värna om och inte förorena vår miljö. Tyvärr som i många andra frågor, så ser man bara ett svar. Detta utan att som i det här fallet först fundera på vad som gör biltvätt utomhus så ”farlig”.

Att spola bilen undertill, och under skärmar, samt använda avfettningsmedel med mera anser jag helt förkastligt. Däremot att antingen enbart spola av karossen med vatten, eller tvätta med ett miljöriktigt tvättmedel, anser jag inte ställer till med någon ”miljökatastrof”. Många kommuner, bland annat Håbo, jämställer avspolning av bil med regnvatten. Den yttre smuts som bilen får från gatan är samma smuts som vid regn spolas ner i brunnar från gata.

Man får inte heller glömma att många bilägare tycker om att putsa och fixa med sina bilar. Med detta menar jag att det är stor skillnad på att tvätta och tvätta sin bil utomhus. Det är även skillnad på om bilen är helt genomsmutsad efter till exempel vintern, eller att den på våren är full med pollen.

En större genomgående tvätt bör göras på avsedd tvättanläggning. Även om jag tvättat min bil vid en tvätthall, så vill jag spola av den efter jag har kört hem innan jag polerar den.

Torsten