Farfar – gå till vänster!

Svar på insändaren Inför högertrafik – även för fotgängare och cyklister” den 13 augusti:

Farfar som cyklar med barnbarna har fel om han tror att vi ”hade högertrafik för fotgängare efter 1967”. De hade vi faktiskt däremot före den 3 september 1967. Fiffigt och praktiskt eftersom cyklar, traktorer, ryttare, marscherande trupp och bilfordon då enligt gällande regler framfördes på vänster sida. Men vid högertrafikomläggningen ändrades vägtrafikförordningen. Sedan dess gäller att ”där särskild gångbana saknas bör gående begagna vägens högra sida i färdriktningen”.

Skälet är enkelt: när fordon som kommer bakifrån, särskilt cyklar som är tysta, passerar förbi tätt inpå den gående ökar risken att bli överkörd väsentligt. Om inte annat blir man överrumplad och skrämd när en cykel plötsligt stryker förbi på några decimeters avstånd!

Mötande trafik ser man ju och kan akta sig för. Det är också tryggare när man cyklar – i synnerhet vid möten. Skillnaden mot då och nu, är att på vänstertiden upplystes bland annat i radion om hur man skulle gå. I dag svävar allmänheten i okunskap. Ett undantag är Borlänge. Där hade Vägverket åtminstone för några år sedan fått upp skyltar med texten. ”Cykla till höger, gå till vänster!” För övrigt blir även vi som går på vänster sida åthutade. Själv blev jag en gång trängd av vägen av en dam i häst och vagn som skrek att vi hade högertrafik. Om jag möter farfar på promenad nån gång tänker jag inte kalla honom gubbjävel, men jag kliver nog åter ner i diket för säkerhets skull!

Mats Leander, Husby