Färglöst för gamla och anställda

Jag har jobbat många år inom äldreomsorgen, främst med demenssjuka. Jag lärde mig tidigt att människor med demens drabbas av störningar i varseblivningen och att det var viktigt med färger som ger rätt signaler.

Nu har det beställts stolar till demensboendet där jag jobbar med grått tyg på sitsarna – som kan tolkas som om det inte finns något att sitta på – stället för ett rött tyg. Det röda kostade nämligen 7 000 kronor mer, enligt chefen. Varför inte ta av cykelpengarna (1 500 konor x 5 000 anställda) och rusta upp äldreboenden som är eftersatta med slitna möbler och dålig belysning, med mera?

Ge lite guldkant till de boende och deras slutkörda personal. Det är bara tal om kostnader och sparande på min arbetsplats och mycket lite uppmuntran.Uska