ANNONS

Farlig grönska

ANNONS

Täby gör skäl för namnet staden på landet – i år är verkligen Täby grönt! Kanske beror det på regnet under våren? Grönskan är i alla fall ovanligt frodig! Vi är några ideella förare av Grannsamverkansbilen som nu ser hur träd, buskar och häckar prunkar vackert och brer ut sig i Täbys alla områden! På många håll hänger dock grenarna långt ut över trottoarer och körbanor och skrapar både fotgängare, cyklister och bilar.

Massor av trafikskyltar, gatunamnsskyltar och skyltar om grannsamverkan är helt gömda i buskarna. I många gatukorsningar skyms sikten av alltför höga och breda häckar, som gör att lekande barn riskerar att bli påkörda, och cyklister och bilar riskerar att krocka (då alltför många dessutom kör för fort).

Förutom dessa problem ger den bristande insynen inbrotts-tjuvarna bra skydd!

Om det växer inne på enskild tomt är det fastighetsägarens ansvar att se till att klippa ned de träd, buskar och häckar som skymmer eller växer ut från tomten samt klippa ned häckarna vid gatuhörnen så sikten ökar. Men åtskilligt står också på kommunens mark.

Vi hoppas nu att alla villaägare samt också kommunen ser över hur det ser ut längs våra gator när det gäller denna växtlighet, framför allt för att förebygga olyckor och inbrott och göra om-rådet tryggare, men också för att förhindra skador på fordon och göra det möjligt att hitta rätta adresser.

Kerstin & Jan Lundin