Farlig övergång på Tungelstavägen

Ta bort övergångsstället som leder från Åbyområdet över Tungelstavägen till Västerhaninge pendeltågsstation och centrum innan det händer en olycka! Det finns redan möjlighet för boende i Åbyområdet, Svarta Kärret med mera att tryggt och säkert ta sig över Tungelstavägen genom tunneln. Så varför ska det finnas ett så farligt övergångsställe? Trafiken stoppas upp! När mörkret faller är det näst intill omöjligt att se fotgängarna som kommer ut på vägen för att ta sig över. Det är ett helt onödigt övergångsställe!

Irriterad bilist