Farligt att lägga grus på Prästgårdsvägen

Alby Friluftsgård ska göras mer attraktiv och 15 milijoner kronor avsätts nu för att rusta Alby, enligt Mitt i Tyresö.

Men i planen ingår att asfalten på Prästgårdsvägen från kurvan vid alträsket skall rivas upp och ersättas med grusväg med gräs i mitten som förr i tiden. En grusväg försämrar helt klart säkerheten för både cyklister mopedister och bilister. Cyklande ungdomar och barn kan vid sladd i grus lätt åka omkull, särskilt vid hög fart. Vid regnväder och slask bildas lervälling, grus­ansamlingar och gropar i vägen. Det är besvärligt även för tyngre trafik. Någon cykelbana finns inte på denna del av Prästgårdsvägen, inte heller någon belysning.

Varje vecka pågår någon form av idrottsaktiviteter i Alby, under den mörka tiden av året uppstår särskilt problem med en grusväg. Ödsla inte pengar på att riva upp asfalten på vägen! Ordna i stället en gång- och cykelbana och belysning från Alby till Tyresövägen.

Marianne Lundin