Fartgupp i Skälsätra ska skydda våra barn

SVar på insändare med rubriken ”Trafikhinder ökar miljöbelastningen den 12 november:

Jag håller helt med om att flervägsstoppen på Kärrvägen är meningslösa.

Väjningsplikt från anslutande vägar skulle räcka.

Men fartguppen utanför förskolan Kattfoten på Skälsätravägen har tillkommit för att Skälsätraborna inte respekterat 30-sträckan utan har utsatt våra barn för livsfara. När man kommer ut ur kurvan är sikten noll och fartguppen kom till för att de behövs.

Hade alla varit rädda om våra barns liv så hade de inte behövts.

Mamma och miljövän