Fartkameror räcker inte

Det är bra med fler fartkameror på väg 268, då efterlevnaden av gällande fartgränser är dålig. Kamerorna bör dock kompletteras med lasermätningar mellan kamera­skåpen.

Det är nämligen en inte helt ovanlig syn att bilister tvär­nitar inför en kamera för att sedan trampar gasen i botten så snart kameran har passerats. Till och med omkörningar av laglydiga bilister förekommer. Detta körsätt är inte bra vare sig för trafiksäker­heten eller för miljön.

Enligt polisen finns det få lämpliga ställen för en hastighetskontroll, men några försök borde det väl kunna göras. Kanske polisens volontärer kan göra några mätningar för att ta reda på hur utbrett fenomenet är.

Andreas Fischer