Fastighetsägare dubbelbeskattas

En grupp fastighetsägare i Kummelnäs i Boo har skrivit ett brev till Mats Gerdau angående orimligt höga kostnader som fastighetsägare drabbas av i förnyelseområden. Nackalistan har sedan tillkomsten år 2005 hårt reagerat på denna straffbeskattning av fastighetsägare av den ledande moderatalliansen. Fastighetsägarna betalar redan statlig fastighetsskatt och till det kommer kommunalskatt.

Mats Gerdau svarade Mitt i och invånarna att de som nyttjar vägarna ska betala för dem. Han försvarar det med att värdet på huset kommer att öka trots att man redan betalar skatt då det säljs. En dubbelbeskattning av Nackas allians som de flesta invånare i landets övriga kommuner slipper. Man ska skapa en standard som ska hålla i femtio år. För denna politiska framtidssatsning ska enskilda Nackabor betala ett extra skattepåslag. Han säger att gemensamma satsningar som till exempel förskolor ska det offentliga stå för. Trots att vägar är en lika offentlig satsning. Alla vägar är öppna för alla och brukas av alla. Med en lägre exploateringstakt i förnyelseområdena över längre tid, med ökad samverkan kring utförandet med billigare alternativ skulle det ge lägre kostnader.

Vill man förändra en kommundel så mycket som i till exempel Boo och på Älgö måste politiken ta höjd för det och göra en investeringsplan som löper på en längre tid och har mindre omfattning. Genom att plocka bort onödiga investeringar med jättestora kostnader som Kvarnholmsbron, bygget av stadshuset och ha bättre koll på kostnader i övrig exploatering skulle vägförändringarna i vanlig ordning kunna betalas över skatt. Inte genom dubbelbeskattning. Det hela liknar mest ett modernt fogdeväsen. Vi låter dig betala för att vi har makten och struntar i hur det drabbar dig och vad du tycker!

Nackalistan kommer att fortsätta att jobba mot detta dåliga finansieringssystem som skapar boendesegregation i Nacka.

Christina Ståldal vice ordförande Nackalistan