”Det hade du fått för 75 kronor till”

"Sylfide" i Haninge vill att gamla tiders ålderdomshem ska öppna igen.
Vänsterpartiet vill höja skatten – och låta pengarna gå rätt in i välfärden.
Den blågröna majoriteten sänkte kommunalskatten med 16 öre. Det gör det omöjligt att utföra de lovade satsningarna på barn och äldre, enligt företrädare för Vänsterpartiet.

Den nya blågröna majoriteten har i sin budget sänkt kommunalskatten med 16 öre. Det omöjliggör flera satsningar som utlovades före valet. Många verksamheter i vår stadsdel, Hägersten-Liljeholmen, får inte ens en höjning som motsvarar förväntade löne- och priskompensation.

Den blågröna budgeten riskerar att innebära sämre äldreomsorg, mindre resurser till stöd och service till funktionsnedsatta, lägre miljöambitioner och stora barngrupper i förskolan. Områden som omöjligen kan satsas på utan att också tillföra resurser.

Att ta bort rätten till heltid för barn till föräldralediga minskar inte barngrupperna, bara barnens vistelsetid.

Löftet om äldreboende för alla över 85 år är omöjligt att genomföra med de blågrönas skattesänkning. Majoritetens beslut om höjning av maxtaxan i hemtjänsten slår direkt mot de de äldre.

Med Vänsterpartiets förslag till budget skulle Hägersten-Liljeholmen få cirka 48 miljoner kronor mer. Pengar som skulle gå direkt till välfärden. Vårt  förslag möjliggör minskat antal barn per pedagog. Vår satsning på ramtid i hemtjänsten innebär ökad valfrihet. Det är de äldre som tillsammans med vårdbiträdet avgör vad den beviljade tiden ska användas till.

När äldre ansöker om äldreboende ska hänsyn tas inte enbart till behovet av hemtjänstinsatser, utan också till ensamhet, isolering och hög ålder, allt i enlighet med de nya riktlinjer som vår tidigare majoritet införde. Med vår budget behövs inga nedskärningar inom barn, kultur och fritid eller socialpsykiatri.

Skattesänkningen på 16 öre är en märklig symbolprioritering som ger cirka 45 kronor i månaden tillbaka för en medelinkomsttagare, men slår mot de verksamheter vars budget redan är hårt ansträngd.

Vänsterpartiet var beredda att höja skatten med 14 öre. Knappt 30 kronor mer i månaden för en löntagare. Det tror vi att medborgarna anser att välfärden är värd.    

Maria Ljuslin (V), vice ordf

Ann-Marie Strömberg (V)

Lina Hjorth (V)

Björn Häll Kellerman (V)