Min lokala hjälte

Fel att behandla oss som smittrafik

Svar på insändaren ”Stäng Hägerstensvägen för all genomfartstrafik” den 29 oktober:

Trots att jag inte ens själv har körkort blev jag upprörd över det resonemang som skribenten anförde. Bara för att han inte själv påverkas direkt av konsekvenserna förespråkar han att andra människor ska tvingas åka en omväg som i rusningstrafik kan ta uppemot 40 minuter.

Jag är övertygad om att personen i fråga hade varit av en annan uppfattning om hindret istället placerats vid början på Hägerstensvägen, strax innan Shellmacken.

Den typen av resonemang som skribenten uppvisar är inte värdigt en modernt tänkande människa som lever i ett demokratiskt samhälle. Det krävs att man har empati och respekt för andra människor, och deras förutsättningar, och inte bara sätter sitt eget välbefinnande i centrum.

Vi är många som bor på Hägerstensvägen, men på ”fel” sida om hindret och det är både felaktigt och orättvist att behandla oss som smittrafik från E4.

Hägerstensbo